Lucky Spinner

Tạo mini game vòng quay may mắn

1. Để tạo 1 mini game vòng quay may mắn bạn chọn Bot Game, chọn Types và chọn Active ở phần Lucky Spinner.

2. Sau khi ấn vào active thì hệ thống sẽ list ra các giao diện (template) của Lucky spinner cho bạn lựa chọn.

Chọn 1 giao diện và nhấn Active để bắt đầu sử dụng.

Last updated