Seo

Phần này sẽ giúp cho các bạn khi chia sẻ webview của mình lên messenger, zalo... hoặc hiển thị trên kết quả tìm kiếm của google sẽ có 1 kết quả đẹp hơn. Đây là hình ảnh thumb mình chia sẻ link của botplus webview qua messenger. (rất không đẹp và nội dung giống spam)

Bây giờ để chỉnh sửa nội dung cho thân thiện mình sẽ truy cập vào Menu

Điền các nội dung mà mình muốn hiển thị

Tuy nhiên lúc này để các nền tảng hỗ trợ lại link mới thì mình cần phải vào các trình debug link (nếu không hệ thống vẫn chưa nhận dạng nội dung mới)

Với facebook và messegner bạn truy cập vào link: https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=vi_VN Với Zalo bạn truy cập vào link: https://developers.zalo.me/tools/debug-sharing

Hoặc bạn có thể vào google gõ: "Tên nền tảng debug link" VD (facebook debug link, Zalo Debug link)

Lúc này bạn sẽ dán link mà bạn muốn làm mới lại nội dung thumb (ở đây bạn đang sử dụng botplus.io webview vì vậy bạn cần vào menu URL Address để copy link cần làm mới.

Sau đó bạn dán link vào mục (1) và click vào mục (2) để xem thumb hiện tại, bạn click vào mục (3) để hệ thống cập nhật lại thông tin mới.

Bạn thấy đấy nội dung bây giờ đã đẹp hơn nhiều rồi

Last updated