Smaxbot

Bước 1: Bạn tạo 2 block trên Smax trong đó 1 block sẽ bao gồm vòng quay may mắn và 1 block sẽ trả thông tin của khách hàng từ vòng quay may mắn về.

Bước 2: Trên botplus.io bạn truy cập vào menu Push data sau đó chọn "Creat New Platform" và chọn SmaxBot ở menu xổ xuống.

Bước 3: Đây là phần cấu hình kết nối của Lucky Spinner với SmaxBot

Name: Tên của kết nối (nên đặt có từ Smaxbot để dễ nhớ)

BotID: ID của bot bạn tạo bên Smaxbot

Bot Token: Token của bot bạn tạo bên Smaxbot

Block ID: ID của block xác nhận lại thông tin sau khi user điền xong.

Data Fields: Các trường dữ liệu để đẩy từ bot về

Để điền được các trường thông tin Bot ID, Bot Token, Block ID bạn vui lòng xem bước tiếp theo

Bước 4:

Để copy Block ID bạn copy phần số như hình 1 (phía sau ký tự ?id=)

Sau đó bạn tắt Block VQMM đi và click vào số 2 để copy Bot ID, số 3 để copy Bot Token

Copy xong bạn quay lại bước 3 để điền thông tin vào form cấu hình

Bước 5: Cấu hình truyền dữ liệu trên botplus.io

Ở trong bảng cấu hình phần Push Data bạn chọn Add Field để thêm các trường dữ liệu gửi sang SmaxBot

Chọn vào phần Control Name bạn sẽ thấy các trường dư liệu, trường này được tạo ra trong quá trình bạn xây dựng form. Và các trường mặc định VD: Gift_id, Gift_name, ....

Cột control Name chính là cột tên biến mà bạn thu được ở form, còn cột Attr Name chính là cột tên attribute mà bạn muốn truyền về cho bot.

Bước 6: Khai báo thông tin cho block ConfirmTT

Nhập các tên Attribute Name bạn đã nhập ở bước 5 vào mục confirm Data

Bước 7: Cấu hình URL cho lucky spinner

Bạn chọn vào Menu URL Address (1) và chọn User free domain

Lưu ý:

  • bạn có thể chỉnh các mục trong free domain để cho đẹp VD: botiosmax.botplus.asia/vqmm

  • You can use "Use own domain" to use your own domain Eg: luckyspinnertest.vn

Bạn ấn Update sau đó chọn vào mục 3 để copy link dành cho Smaxbot (link trong phần URL phía trên sử dụng khi bạn muốn chạy web mà ko cần nhúng vào chatbot)

Bước 8: Truyền lượt quay lên vòng quay

1. Ở block của Vòng quay may mắn demo bạn chọn Json API chọn post

2. Bạn copy đoạn url ở bước 7 và đừng quên bao gồm cả mã secret nhé!

3. Tiếp theo bạn có thể chọn Json hoặc Params

  • Nếu bạn chọn Json thì bạn có thể chèn đoạn mã như dưới hình. Trong đó "turnNumber" là lượt quay của vòng quay may mắn.

  • Nếu bạn chọn Params thì bạn thêm turnNumber vào phần name và thêm số vòng quay vào value nhé.

Bước 9: Kết nối link của luckyspinner vào button.

Ở phần text trong block VQMM bạn chọn Add new button (có thể sử dụng thẻ Gallerry hoặc thẻ Media cũng được)

Bạn nhập tên button (VD: Quay ngay) sau đó chọn tab URL và dán đường dẫn copy ở bước 7 vào.

Click chuột ra ngoài bạn sẽ thấy 1 dòng là Add https://botiosmax.botplus.asia into..... Bạn click vào, mục đích để add domain vào with list để webview có thể bật được dạng popup ở messenger.

Bước 10: Test thử

Tạo ra ref link để test thử xem bot hoạt động OK không (xem cách tạo reflink ở đây )

Messenger sẽ hiển thị tin nhắn và button để mở botgame

Bạn mở plug-in ra và quay thử vòng quay để xem vận may của mình nhé

Tiếp đến bạn điền đầy đủ thông tin vào mục thông tin khách hàng nhé

Bot sẽ thông báo phần quà, lượt quay còn lại cũng như thông tin của bạn.

Last updated