SmaxBot

Bước 1: Ở Smaxbot bạn tạo ra 2 block:

Shop Demo: Block dùng để chứa button bật lên webview cho khách hàng trên messenger. Ở đây mình đang test trên Webview là Proshop nên mình đặt tên là Shop Demo các bạn cũng có thể đặt tên tùy theo ý thích.

Confirm Info: Block này dùng để xác nhận lại thông tin sau khi khách hàng hoàn thành thông tin trên webview.

Bước 2: Trên botplus.io bạn truy cập vào menu Push data sau đó chọn "Creat New Platform" và chọn SmaxBot ở menu xổ xuống.

Bước 3: Đây là phần cấu hình kết nối của Webview với SmaxBot

Name: Tên của kết nối (nên đặt có từ Smaxbot để dễ nhớ)

BotID: ID của bot bạn tạo bên Smaxbot

Bot Token: Token của bot bạn tạo bên Smaxbot

Block ID: ID của block xác nhận lại thông tin sau khi user điền xong.

Data Fields: Các trường dữ liệu để đẩy từ bot về

Để điền được các trường thông tin Bot ID, Bot Token, Block ID bạn vui lòng xem bước tiếp theo

Bước 4:

Để copy Block ID bạn copy phần số như hình 1 (phía sau ký tự ?id=)

Sau đó bạn tắt Block Confirm Info đi và click vào số 2 để copy Bot ID, số 3 để copy Bot Token

Copy xong bạn quay lại bước 3 để điền thông tin vào form cấu hình.

Bước 5: Cấu hình truyền dữ liệu trên botplus.io

Ở trong bảng cấu hình phần Push Data bạn chọn Add Field để thêm các trường dữ liệu gửi sang SmaxBot

Chọn vào phần Control Name bạn sẽ thấy các trường dư liệu, trường này được tạo ra trong quá trình bạn xây dựng form. Và các trường mặc định VD: Money Total, Products của phần Shop.

Cột control Name chính là cột tên biến mà bạn thu được ở form, còn cột Attr Name chính là cột tên attribute mà bạn muốn truyền về cho bot.

Bước 6: Khai báo thông tin cho block Confirm Info

Nhập các tên Attribute Name bạn đã nhập ở bước 5 vào mục confirm Data

Lưu ý: đối với số tiền bạn có thể thêm hàm [=SEPRATOR({{tongtien}})] thay vì {{tongtien}} thì số tiền sẽ hiển thị 1,000,000 thay vì 1000000

Bước 7: Cấu hình URL cho webview

Bạn chọn vào Menu URL Address (1) và chọn User free domain

Lưu ý:

  • bạn có thể chỉnh các mục trong free domain để cho đẹp VD: shop.botplus.asia/shopthoitrang

  • Bạn có thể sử dụng Use own domain để sử dụng domain riêng của bạn VD Shopthoitrang.vn

Bạn ấn Update sau đó chọn vào mục 3 để copy link dành cho Smaxbot (link trong phần URL phía trên sử dụng khi bạn muốn chạy web mà ko cần nhúng vào chatbot)

Bước 8: Kết nối link của shop vào button.

Ở block của Shop demo bạn chọn Add new button (có thể sử dụng thẻ Gallerr hoặc thẻ Media cũng được)

Bạn nhập tên button (VD: Shopping) sau đó chọn tab URL và dán đường dẫn copy ở bước 7 vào.

Click chuột ra ngoài bạn sẽ thấy 1 dòng là Add https://elm.botplus.asia into..... Bạn click vào mục đích để add domain vào with list để webview có thể bật được dạng popup ở messenger.

Bước 9: Test thử

Tạo ra ref link để test thử xem bot hoạt động OK không (xem cách tạo reflink ở đây )

Messenger sẽ hiển thị tin nhắn và button để mở webview

Bạn mở webview ra và mua thử những thứ mình thích

Tiếp đến bạn điền đầy đủ thông tin vào mục Order

Bot sẽ xác nhận lại thông tin bạn vừa đặt hàng:

Last updated