Botplus.io VN
Search
K

Tạo Email

Để tạo một email bạn truy cập vào menu Email, chọn template và click active ở Template mà mình muốn sử dụng.

Ở giao diện email các bạn sẽ có

  • Tiêu đề email
  • Content của email
  • Block trong email
  • Body email