Manychat

Bước 1: Để có thể tích hợp với Manychat, các bạn chọn vào connect.

Bước 2: Đây là trang dùng để cấu hình kết nối

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối là Manychat

3: Phần này bạn có thể bỏ qua hoặc khi chạy vào bot sẽ trả lại 1 block

4: Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục layer hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ.

Bước 3: Trên Manychat bạn tạo 1 flow bao gồm các thẻ tính năng trong đó phải có thẻ +Dynamic.

Bước 4: Cấu hình thẻ dynamic.

1: Chọn là POST

2: Sau khi điền xong mã Secret ở Bước 2 phía trên, ấn vào nút copy màu xanh lá cây và dán vào.

3: Chọn Body

4: Copy ô số 4 ở Bước 2 phía trên và dán vào.

*Lưu ý: Bạn cần chắc chắn thêm field thông tin khách hàng thì mới đẩy được thông tin về email nhé

Bước 5: Bạn hãy vào email của mình check xem bot đã gửi email đến cho mình chưa nhé.

Last updated