Chatrace

Bước 1: Để có thể tích hợp với Chatrace, các bạn chọn vào connect.

Bước 2: Đây là trang dùng để cấu hình kết nối

1. Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2. Chọn nền tảng kết nối là Chatrace

3. Nhập tên field mà sau khi email được tạo ra sẽ gán link vào field này

4. Phần này bạn có thể bỏ qua hoặc khi chạy vào bot sẽ trả lại 1 block

5. Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục layer hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ.

Bước 3: Trên Chatrace bạn tạo 1 flow bao gồm các thẻ tính năng trong đó phải có thẻ +Request.

Bước 4: Cấu hình thẻ Request.

1: Chọn là POST

2: Sau khi điền xong mã Secret ở Bước 2 phía trên, ấn vào nút copy màu xanh lá cây và dán vào.

3: Chọn Body

4: Chọn JSON

5: Copy ô số 4 ở Bước 2 phía trên và dán vào.

*Lưu ý: Bạn cần chắc chắn thêm field thông tin khách hàng thì mới đẩy được thông tin về email nhé

Bước 5: Bạn hãy vào email của mình check xem bot đã gửi email đến cho mình chưa nhé.

Last updated