Spinner design

Thiết kế vòng quay may mắn sẽ có những element sau:

 • 1. Background: Hình nền của vòng quay may mắn

 • 2. Banner: Banner của vòng quay may mắn

 • 3. Arrow: Mũi tên của vòng quay

 • 4. Button Spin: Nút bấm để quay

 • 5. Button Left: Nút bấm bên trái

 • 6. Button Right: Nút bấm bên phải

 • 7. Spinner Cover Type: Cover của vòng quay

Bạn có thể up ảnh cover của vòng quay khi chọn Spinner Cover Image hoặc chọn Spinner Cover Custom thì sẽ có 2 trường là Spinner Cover Size và Spinner Cover Color

• Spinner Cover Size: Kích cỡ của Cover

• Spinner Cover Color: Màu của Cover

 • 8. Spinner Cover: Hình cover của vòng quay

 • 9. Spinner Type: Phần này bạn có thể chọn Spinner Custom hoặc Spinner Image

 • 10. Spinner Image: Hình ảnh của vòng quay

 • 11. Spin Sound: Âm thanh khi khách hàng quay ( độ dài của file này là 10s)

 • 12. Show Gift Sound: Âm thanh chúc mừng khách hàng

 • Wheel layout number: Số ô phần quà trong vòng quay

 • Nếu 9. Bạn chọn Spinner Custom thì ở trường Wheel layout number sẽ có thêm phần Wheel layout design. Bạn có thể chọn màu cho các ô phần quà.

List Gift (Số phần quà nhiều nhất, phụ thuộc vào số ô phần quà bạn chọn ở trên)

 • Gift name: Tên phần quà

 • Gift image: Ảnh phần quà (phần này sẽ hiển thị khi khách hàng quay trúng phần quà)

 • Gift rate: Tỷ lệ quay trúng phần quà

 • Quantity: Số lượng phần quà

 • Won: Số người đã quay trúng phần quà

 • Remain: Số phần quà còn lại (Nếu số quà nhỏ hơn bằng 0 thì sẽ không quay được vào phần quà đó nữa)

*Note: Ở phần này sau mỗi thay đổi plug-in sẽ tự động được update.

Last updated