Silferbots

Bước 1:Silferbots bạn tạo ra 2 flow:

Moi xem menu: Flow dùng để chứa button bật lên webview cho khách hàng trên messenger. Ở đây mình đang test trên Webview là Proshop nên mình đặt tên là Moi xem menu các bạn cũng có thể đặt tên tùy theo ý thích.

TTKH: Flow này dùng để xác nhận lại thông tin sau khi khách hàng hoàn thành thông tin trên webview.

Bước 2: Trên botplus.io bạn truy cập vào menu Push data sau đó chọn "Creat New Platform" và chọn Silferbots ở menu xổ xuống.

Bước 3: Đây là phần cấu hình kết nối của Webview với Silferbots

Name: Tên của kết nối (nên đặt có từ Silferbots để dễ nhớ)

Bot Token: Token của bot bạn tạo bên Silferbots

Flow ID: ID của flow xác nhận lại thông tin sau khi user điền xong.

Data Fields: Các trường dữ liệu để đẩy từ bot về

Để điền được các trường thông tin Bot Token, Flow ID bạn vui lòng xem bước tiếp theo

Bước 4:

Để copy Flow ID bạn copy phần số như hình 1 (bắt đầu từ ký tự content...)

Sau khi copy xong Flow ID, bạn vào Setting, sau đó vào API và copy đoạn API Token của Silferbots và paste vào phần Bot Token nhé.

Bước 5: Cấu hình truyền dữ liệu trên botplus.io

Ở trong bảng cấu hình phần Push Data bạn chọn Add Field để thêm các trường dữ liệu gửi sang Silferbots

Chọn vào phần Control Name bạn sẽ thấy các trường dư liệu, trường này được tạo ra trong quá trình bạn xây dựng form. Và các trường mặc định VD: Money Total, Products của phần Shop.

Cột control Name chính là cột tên biến mà bạn thu được ở form, còn cột Attr Name chính là cột tên attribute mà bạn muốn truyền về cho bot.

Bước 6: Khai báo thông tin cho Flow TTKH

Nhập các tên Field Name bạn đã nhập ở bước 5 vào mục confirm Data

Bước 7: Cấu hình URL cho webview

Bạn chọn vào Menu URL Address (1) và chọn User free domain

Lưu ý:

  • bạn có thể chỉnh các mục trong free domain để cho đẹp VD: shop.botplus.asia/shopthoitrang

  • Bạn có thể sử dụng Use own domain để sử dụng domain riêng của bạn VD Shopthoitrang.vn

Bạn ấn Update sau đó chọn vào mục 3 để copy link dành cho Silferbots (link trong phần URL phía trên sử dụng khi bạn muốn chạy web mà ko cần nhúng vào chatbot)

Bước 8: Kết nối link của shop vào button.

Ở Flow của Moi xem menu bạn chọn Add button (có thể sử dụng thẻ Gallerry hoặc thẻ Media cũng được)

Bạn nhập tên button (VD: Shopping) sau đó chọn tab Open website và dán đường dẫn copy ở bước 7 vào.

  • Lưu ý: Nếu field name của bạn bị lỗi sẽ bị chuyển thành "Invalid var" thì lúc đó bạn chỉnh sửa lại field name cho đúng là để hệ thống nhận diện nhé.

Bước 9: Test thử

Sau khi hoàn thiện các bước ở trên bạn chọn publish và ấn preview để test bot nhé.

Messenger sẽ hiển thị tin nhắn và button để mở webview

Bạn mở webview ra và mua thử những thứ mình thích

Tiếp đến bạn điền đầy đủ thông tin vào mục Thông tin khách hàng

Bot sẽ xác nhận lại thông tin bạn vừa đặt hàng:

Last updated