Chỉnh sửa thông tin

Bước 1: Giống như phần tìm thông tin trong Table. Bạn tạo 1 block có các elements gồm:

  • User input: Dùng để lấy thông tin khách hàng ( bạn cũng có thể dùng form thông tin)

  • Json API: Dùng để truyền thông tin khách hàng từ bot lên Table

Bước 2: Lấy thông tin khách hàng

Bạn đặt một số câu hỏi để lấy thông tin của khách hàng. VD: tên, số điện thoại, ...

Bước 3: Cấu hình Json

1. Bạn chọn giao thức POST

2. Post API url bạn copy từ bên Connect Table

3. Chọn Json

4. Bạn copy đoạn mã Json ở bên Table.

Trước tiên bạn muốn updateRow thì bạn cần findRow trước. Vì thế, ở đây mình sẽ dùng findRow để tìm được hàng cần update thông tin trước, sau đó sẽ updateRow nhé.

Bước 4: Test Table

Bạn tạo 1 ref link hoặc ấn vào icon messenger để bot gửi tin nhắn cho bạn nhé

Bot sẽ nhắn tin cho bạn để lấy thông tin sau đó bạn cung cấp thông tin nhé

Bạn vào Table và chọn reload data để cập nhật thông tin table nhé

Sau khi ấn reload data thì số điện thoại ở hàng có biến name là "NTH" đã được update!

Last updated