Smax.bot

Bước 1: Để có thể tích hợp với Smaxbot, các bạn chọn vào connect.

Bước 2: Đây là trang dùng để cấu hình kết nối

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối là Smax.bot

3: Phần này bạn có thể bỏ qua hoặc khi chạy vào bot sẽ trả lại 1 block

4: Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục layer hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ.

Bước 3: Trên Smaxbot bạn có thể tạo ra 2 block. 1 block là Test Email và 1 block là NhanEmail (các bạn có thể đặt tên theo ý của mình)‌.

Bước 4: Nhập nội dung của block Test Voucher và tạo ra 1 button dẫn sang block NhanEmail‌.

Bước 5: Ở block NhanEmail các bạn tạo ra 1 thẻ Json API.

1: Các bạn chọn giao thức là "Post"

2: Phần này các bạn quay lại Bước 2 (phía trên) ấn vào nút Copy xanh lá cây rồi dán vào

3: Chọn tab Json

4: Copy bạn mã Json bên email rồi dán vào bot

Bước 6: Bạn hãy vào email của mình check xem bot đã gửi email đến cho mình chưa nhé.

Last updated