Chatfuel

Bước 1: Để có thể tích hợp với Chatfuel, các bạn chọn vào connect

​‌

Bước 2 Đây là trang dùng để cấu hình kết nối:

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối là Chatfuel

3: Nhập tên attribute mà ảnh sau khi tạo ra sẽ gán link vào attribute này vào bot (ko cần điền cũng được)

4: Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục layer hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ.

5: Lựa chọn actieon là send Image để khi bot gọi API thì sẽ gửi cho user 1 cái ảnh.

Bước 3: Ở chatfuel tạo ra 1 block và các thẻ tính năng (chủ yếu quan trọng nhất là thẻ API còn 2 thẻ Text kia thì để hiển thị nội dung thôi)

Bước 4: Cấu hình thẻ Json

1: Chọn là POST

2: Sau khi điền xong mã Secret ở Bước 2 phía trên, ấn vào nút copy màu xanh lá cây và dán vào.

3: Chọn JSON

4: Copy ô số 4 ở Bước 2 phía trên và dán vào.

Bước 5: Ok rồi giờ thì bạn test xem bot chạy có mượt không (lưu ý thời gian xuất ảnh sẽ hơi lâu nên các bạn có thể bổ sung thêm thẻ typing ở giữa thẻ Json và thẻ IMG để khách khỏi sốt ruột. )

Last updated