Silferbots

Bước 1: Để có thể tích hợp với Silferbots, các bạn chọn vào connect

​‌

Bước 2 Đây là trang dùng để cấu hình kết nối:

1: Các bạn nhập vào 1 đoạn text bất kỳ dùng làm mã bảo mật.

2: Chọn nền tảng kết nối là Silferbots

3: Nhập tên attribute mà ảnh sau khi tạo ra sẽ gán link vào attribute này vào bot

4: Lựa chọn actieon là send Image để khi bot gọi API thì sẽ gửi cho user 1 cái ảnh.

5: Dựa vào các biến (attribute) mà các bạn đã nhập ở mục layer hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 đoạn json nhỏ.

Bước 3: Ở Silferbots tạo ra 1 block và các thẻ tính năng (chủ yếu quan trọng nhất là thẻ API còn thẻ Text kia thì để hiển thị nội dung thôi)

  • Ngoài ra ở phần field hiển thị ảnh, bạn cũng cần phải add field này vào trước khi chèn field vào nhé! Nếu không thì ảnh sẽ không thể hiển thị vì field không tồn tại. (Field để dạng text nhé)

Bước 4: Cấu hình thẻ Json

1: Chọn là POST

2: Sau khi điền xong mã Secret ở Bước 2 phía trên, ấn vào nút copy màu xanh lá cây và dán vào.

3: Chọn Body

4: Chọn tiếp JSON

5: Copy ô số 4 ở Bước 2 phía trên và dán vào.

Bước 5: Ok rồi giờ thì bạn test xem bot chạy có mượt không (lưu ý thời gian xuất ảnh sẽ hơi lâu nên các bạn có thể bổ sung thêm thẻ typing ở giữa thẻ Json và thẻ IMG để khách khỏi sốt ruột. )

Last updated