Lấy app password

Cách để lấy app password khi bạn đang để bảo mật 2 lớp

  1. Bạn vào tài khoản google và vào phần bảo mật

  2. Kéo xuống dưới và chọn app password

3. Phần chọn app thì bạn chọn app thì bạn chọn là other (custom name).

Như ở đây mình đã tạo sẵn 1 app password tên là “Email smtp” (tên này bạn có để đặt bất kỳ lsao để dễ nhớ là được).

4. Bạn copy mã này vào phần password là được nhé

Last updated