Tạo Bot Game

Để tạo 1 Bot game, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

  • Chọn BOT GAME trên thanh menu Botplus.io

  • Chọn phần Types để chọn loại bot game bạn muốn sử dụng.

  • Sau khi chọn xong loại bạn nhấn Active trên bot game đó để tạo bot game.

Sau khi ấn vào active thì hệ thống sẽ list ra các giao diện (template) của bot game cho bạn lựa chọn. Đối với mỗi loại bot game sẽ có các giao diện khác nhau (trong hình là các giao diện của bot game Lucky Spinner)

Chọn 1 giao diện và nhấn Active để bắt đầu sử dụng.

Last updated