Botplus.io VN
Search…
Design Lucky Spin
Thiết kế vòng quay may mắn sẽ có những element sau:
  1. Background: Hình nền của vòng quay may mắn
  2. Banner: Banner của vòng quay may mắn
  3. Arrow: Mũi tên của vòng quay
  4. Button Spin: Nút bấm để quay
  5. Button Left: Nút bấm bên trái
  6. Button Right: Nút bấm bên phải
  7. Spinner Cover Type: Cover của vòng quay
Bạn có thể up ảnh cover của vòng quay khi chọn Spinner Cover Image hoặc chọn Spinner Cover Custom thì sẽ có 2 trường là Spinner Cover Size và Spinner Cover Color
• Spinner Cover Size: Kích cỡ của Cover
• Spinner Cover Color: Màu của Cover
  8. Spinner Cover: Hình cover của vòng quay
  9. Spinner Type: Phần này bạn có thể chọn Spinner Custom hoặc Spinner Image
  10. Spinner Image: Hình ảnh của vòng quay
  11. Spin Sound: Âm thanh khi khách hàng quay ( độ dài của file này là 10s)
  12. Show Gift Sound: Âm thanh chúc mừng khách hàng
  Wheel layout number: Số ô phần quà trong vòng quay
  Nếu 9. Bạn chọn Spinner Custom thì ở trường Wheel layout number sẽ có thêm phần Wheel layout design. Bạn có thể chọn màu cho các ô phần quà.
List Gift (Số phần quà nhiều nhất, phụ thuộc vào số ô phần quà bạn chọn ở trên)
  Gift name: Tên phần quà
  Gift image: Ảnh phần quà (phần này sẽ hiển thị khi khách hàng quay trúng phần quà)
  Gift rate: Tỷ lệ quay trúng phần quà
  Quantity: Số lượng phần quà
  Won: Số người đã quay trúng phần quà
  Remain: Số phần quà còn lại (Nếu số quà nhỏ hơn bằng 0 thì sẽ không quay được vào phần quà đó nữa)
*Note: Ở phần này sau mỗi thay đổi plug-in sẽ tự động được update.

Last modified 10mo ago
Copy link
Contents