Botplus.io VN
Search…
Tạo một Lucky Spinner

Tạo mini game vòng quay may mắn

1. Để tạo 1 mini game vòng quay may mắn bạn chọn Bot Game, chọn Types và chọn Active ở phần Lucky Spinner.
2. Sau khi ấn vào active thì hệ thống sẽ list ra các giao diện (template) của Lucky spinner cho bạn lựa chọn.
Last modified 10mo ago
Copy link