Botplus.io VN
Search…
Tạo một Webview
Để tạo 1 form bạn vui lòng chọn webview, Types và chọn Active ở Webview mà bạn muốn tạo
2 loại webview mà bạn có thể tạo ở botplus.io
Sau khi ấn vào active thì hệ thống sẽ list ra các giao diện (template) của webview cho bạn lựa chọn. Đối với mỗi loại webview sẽ có các giao diện khác nhau (trong hình là các giao diện của webview Pro Shop)
Chọn cho mình 1 cái giao diện và ấn active.
Last modified 1yr ago
Copy link